CLip Đá Gà Trực Tiếp Thomo Hôm Nay [CPC3] 15-4-2024

Phân định thắng thua: Trận đấu kết thúc khi có một trong hai chủ gà (kê sư) nhận thua, hoặc khi gà chiến bất tỉnh, không thể tiếp tục đá hoặc chết. Nếu gà không còn ý chí chiến đấu, không đá, cắn hay bỏ chạy cũng sẽ bị tính là thua cuộc. GATRUCTIEP1.COM

TRẬN 1

TRẬN 4

TRẬN 7

TRẬN 10

TRẬN 13

TRẬN 16

TRẬN 19

TRẬN 22

TRẬN 25

TRẬN 28

TRẬN 31

TRẬN 34

TRẬN 37

TRẬN 40

TRẬN 43

TRẬN 46

TRẬN 49

TRẬN 52

TRẬN 55

TRẬN 58

TRẬN 61

TRẬN 2

TRẬN 5

TRẬN 8

TRẬN 11

TRẬN 14

TRẬN 17

TRẬN 20

TRẬN 23

TRẬN 26

TRẬN 29

TRẬN 32

TRẬN 35

TRẬN 38

TRẬN 41

TRẬN 44

TRẬN 47

TRẬN 50

TRẬN 53

TRẬN 56

TRẬN 59

TRẬN 62

TRẬN 3

TRẬN 6

TRẬN 9

TRẬN 12

TRẬN 15

TRẬN 18

TRẬN 21

TRẬN 24

TRẬN 27

TRẬN 30

TRẬN 33

TRẬN 36

TRẬN 39

TRẬN 42

TRẬN 45

TRẬN 48

TRẬN 51

TRẬN 54

TRẬN 57

TRẬN 60

TRẬN 63